Category Archives: Procedura restituire permis modele cereri

care este procedura restituirii permisului de conducere retinut ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie

Procedura recuperare permis conducere retinut, modele cereri

Model plangere contraventionala (contestatie) impotriva procesului verbal Model cerere eliberare certificat de grefa

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Model plangere contraventionala (contestatie) impotriva procesului verbal

*************** caractere lipsa DOMNULE PRESEDINTE,  Subsemnatul ____________, domiciliat in _____________, in calitate de petent, conform art. 118 din OG 195/2002 republicata, formulez urmatoarea   PLANGERE Impotriva Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria __ nr. ___/____ incheiat de ________. … Continue reading

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Model cerere eliberare certificat de grefa

Judecatoria _________ DOSAR …………………………… TERMEN …………………………      DOMNULE PRESEDINTE,          Subsemnatul  ………..…………………………….., în calitate de petent in dosarul mai sus mentionat, va rog sa îmi aprobati eliberarea unui certificat de grefa în dosarul nr. ………………… aflat pe rol, avand ca … Continue reading

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , | Leave a comment